Bijeenkomst: De lerende organisatie

MLogica organiseerde voor en in samenwerking met de NUV Academy in 2016 de bijeenkomst: Kennis- en talentmanagement in het uitgeefbedrijf: De lerende organisatie. We werken in een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt waarin kennis snel achterhaald is. Uitgeeforganisaties, medewerkers en freelancers zullen ‘een leven lang moeten blijven leren’. Centraal staat de vraag hoe je continue ontwikkeling en het lerend vermogen van mens en organisatie optimaal kan faciliteren en borgen. Welke hulpmiddelen zijn er om leerdoelen te bereiken en hoe implementeer je die? Interactie is de rode draad tijdens deze summer course.