Onderzoeksrapport over een leven lang leren

Wist je dat Singapore haar 40-plussers subsidieert om AI vaardigheden te leren? Oftewel upskilling, reskilling… een leven lang leren.
Voor iedereen die meer wil weten over hoe internationale overheden kijken naar oudere mensen en een leven lang leren. Klik hier naar het onderzoeksrapport “Redefining lifelong learning: Lessons from across the globe”. Ik mocht eraan bijdragen en was spreker bij de lancering.