25 mei 2018

Privacybeleid

Je privacy en online veiligheid is belangrijk voor ons en daarom willen wij je graag informeren over ons privacybeleid. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), informeren we je over de voorwaarden voor de verwerking van je persoonsgegevens door MLogica (hierna te noemen “we” of “ons”). Als je om welke reden dan ook niet akkoord gaat met ons privacybeleid of andere vragen hebt, kun je contact opnemen met ons via info@mlogica.nl.

  1. Welke persoonsgegevens slaan we op? We slaan persoonsgegevens van jou op wanneer je via onze website contact met ons opneemt en de gegevens die je naar ons verzendt via mail. We maken hiertoe gebruik van een aantal applicaties van derden, te weten Hostnet (e-mailserver, https://www.hostnet.nl/over-hostnet/privacy-en-cookieverklaring) en WordPress (website software).
  2. Waarom slaan we je persoonsgegevens op? Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze met ons hebt gedeeld, namelijk om contact met je op te kunnen nemen om in te kunnen gaan op je bericht. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden niet gedeeld met derden.
  3. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard? We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn van je persoonsgegevens kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:
    • de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, dat wil zeggen de duur van het contract met jou, wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met jou;
    • je persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel;
    • vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.
  4. Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen? In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op wissen van gegevens, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van je persoonsgegevens voor je eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (recht op overdraagbaarheid van gegevens), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang. Je kunt je toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op je toestemming. Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt al deze rechten uitoefenen door een verzoek te versturen naar MLogica. Je kunt ook je recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.