Stichting House of Learning

Nieuw: stichting House of Learning wordt opgericht door Handan Aydin i.s.m. Marie-Louise Kok/MLogica.

Stichting House of Learning ontwikkelt en ondersteunt activiteiten en projecten op het gebied van kunst, cultuur, media, wetenschap en educatie, waarbij mensen samenkomen om perspectieven te delen, van elkaar te leren en begrip te bevorderen over sociaalmaatschappelijke thema’s. Onze missie is betekenisvol verbinden, inspiratie bieden en mensen stimuleren oplossingen – van binnenuit gedragen – uit te voeren.