Lecture Microlearning in het onderwijs

Verzorging van een Lecture Microlearning met huiswerkopdrachten voor docenten, content creatie teamleden, medewerkers van IT en onderwijsvernieuwing werkzaam bij ROCVA/Flevoland. Binnen de organisatie wordt met Xerte authoring software  gewerkt en deelnemers worden uitgedaagd om daarmee microlearning vorm te geven. De slotbijeenkomst benutten we o.a. om het resultaat te bekijken en van advies te voorzien. Lees hier de recensie van opdrachtgever.