Volgeboekt Learning Innovation Event

Wereldwijd leren mensen in toenemende mate online en veelal On-The-Go. Millennials zijn verslaafd aan leren en vormen L&D om. Virtual Reality (VR) wordt serieus en steeds belangrijker in business. Organisaties verschuiven van Push naar Pull Learning. Is L&D een strategisch business asset geworden? Ik organiseerde samen met en in opdracht van 227 Learning een volgeboekt Learning Innovation Event over trends en ontwikkelingen op donderdag 23 maart 2017. Er pasten 100 gasten in de zaal en de wachtlijst was enorm. Met op het programma o.a.

  • de Sanoma Academy casus, met aandacht voor assessment van kennis en vaardigheden, een community van interne experts, enthousiasmeren van medewerkers en de creatie van aantrekkelijke content, passend bij de leerbehoeften van verschillende (interne) doelgroepen.
  • Springest, een winstgevende marktplaats van cursussen en trainingen tot e-learning, over hun zoektocht van acht jaar naar een (hybride) businessmodel, van de toekomstvisie op de evolutie van een lerende organisatie, en hoe om te gaan met de gefragmenteerd leervraag van de klant.
  • De knowmad maakt optimaal gebruik van nieuwe sociale technologie om te participeren in netwerken en online te professionaliseren. Waarom is knowmadisch werken belangrijk? Wat werkt, wat niet? Hoe kunnen organisaties de meerwaarde van sociale technologie optimaal benutten?